Korets aktiviteter er lukket ned indtil videre. Vi glæder os til vi kan mødes igen.


Con Brio-koret er et blandet amatørkor som fortrinsvis synger klassisk kormusik.
Koret ledes af Signe Krog-Meyer og har hjemsted i København.